Din ideella förening i Ystad - Gemenskap Kreativitet Omsorg

För oss medlemmar på solhjulet!


Dags för årsmöte!

Hej kära medlem i föreningen Solhjulet i Ystad 

Den 15:e mars 2017 har vår förening årsmöte och du är välkommen att vara med och fatta beslut om nästa års planer. 
Vi ska prata om verksamhetsplanen och budgeten för nästa år och se över styrelsens sammansättning . Vill du vara med i styrelsen eller byta styrelsepost är vi tacksamma för att bli informerad om detta innan mötet. Skicka ett mail till annbrittpersson@tyfonmail.se eller ring 0707-884052.
Dessutom kommer vi att diskutera inriktning och typ av verksamhet för nästa år, 2017 .
Mötet börjar klockan 15.00 och hålls på Cafe Perrongen i Ystad
Välkommen!

Dagordningen för mötet ser ut som följande:
mötets öppnande 
val av mötets ordförande 
val av mötets sekreterare 
val av minst en person att granska protokollet efter mötet 
styrelsens verksamhetsberättelse för förra året 
ekonomisk berättelse för förra året 
ansvarsfrihet för förra årets styrelse 
Verksamhetsplan för 2017
Budget 2017
Nästa möte
mötets avslutande
Site Builder drivs av  Vistaprint
MapQuest användarvillkor Kartor/vägbeskrivningar finns endast till för informationsbehov. Konsumenten tar fullt ansvar för all användning. MapQuest, Vistaprint eller deras leverantörer tar inget ansvar för innehåll, vägskick eller tidsanpassningar.