Din ideella förening i Ystad - Gemenskap Kreativitet Omsorg
Solhjulet


Spanienfarare g 7a,  271 39.  Ystad. 0707-884052 

Vi som startar den ideella föreningen “Solhjulet” ser ett behov av ökad gemenskap som vi tror kommer att bli allt större och intensivare. Vi ser ett behov hos individer som tidigare levt ett innehållsrikt liv på olika sätt, som t.ex. har levt i familjeförhållanden där förändring skett eller på andra sätt kommit på kant med tillvaron (sjukdom, handikapp, skilsmässor, dödsfall osv.), Personer som tidigare varit aktiva i arbetslivet men av någon anledning riskerar att hamna i utanförskap och isolation.Till oss ska man kunna komma för att “bara vara” eller t.ex. fika, läsa, kommunicera, vara kreativ i någon aktivitet, typ teater, diktläsning, datorkunskap, bildhantering, utställning, servering o.s.v. 

Den som önskar ska kunna delta aktivt i föreningen och bidra med att skapa en miljö som är kreativ, aktuell och spännande. 

Vårt mål  är att vara goda medmänniskor och på ett positivt sätt, hjälpa personen att få tillbaka sitt egenvärde och självförtroende.Just nu är vi i vår uppbyggnadsfas där aktiviteterna som är aktuella är att forma och inreda, rensa och bygga upp vår lokal där vi kan vara och utveckla denna ide´.

Syftet 
Syftet med föreningen Solhjulet är att föreningen ska aktivera många människor med skilda bakgrunder i en mängd olika aktiviteter. Dessa aktiviteter och uppgifter planeras och koordineras av den tillsatta styrelsen och medlemmarna.

Våra mål
Våra mål är att erbjuda en kulturell kreativ verksamhet och miljö som går att skapa med små medel. Vi värnar om enkelheten i varje människa och önskar att sprida gemenskap och glädje. Vi jobbar för att skapa en plats där det finns  gemenskap, kreativitet och medmänsklighet för alla. Hur detta ska genomföras? Som aktiv medlem är man oavlönad och ansluter sig frivilligt till aktiviteter och arbeten som rör föreningens olika uppgifter, t.ex. reception, städning, skötsel, renovering, inköp och hantverksarbeten. Tider för bemanning av lokal eller fördelning av arbetsuppgifter tas upp efter förmåga och delas på så sätt att det finns en täckning för 3 dagar i veckan ca 8-10 tim/ dag.

Aktiviteter 
Som mål har vi att det alltid ska finnas en loppis och hobbysamlar aktivitet, ett bokkafé , studiecirklar och någon kulturell verksamhet.Vi vill att det ska finnas utrymme för nya idéer och projekt, - Solhjulet ska snurra framåt med ljus, gemenskap och glädje.
 
Finansiering 
Vi har möjligheter att hyra ut försäljningsbord till olika personer eller företag som önskar, sälja t.ex. Loppisprylar, Kuriosa, Antikviteter, Konst eller handarbeten av olika slag.
Den som hyr bord av föreningen betalar hyra och behåller själv sitt överskott.
Bokcaféet har kaffe till försäljning med kaka och lätt tilltugg. Detta sker efter hälsoinspektionens regler. Där hoppas vi kunna erbjuda cafe´ underhållning i framtiden.
Lottförsäljning vid speciella arrangemang. För att förverkliga våra idéer och ge en möjlighet att skapa och driva denna förening kommer vi att ansöka om bidrag som ideell förening från kommunen.

Sammanfattning
Vi som skapar denna förening brinner för individen, kärleken och att skapa något tillsammans i verksamheten som gör att andra människor kan ta del av våra idéer.Vi värnar om nationalitetsfrihet, religionsfrihet och fri ang. sexuell läggning. Vi ser ett värde i var människa gammal som ung, fattig eller rik, frisk eller sjuk.
Alla är välkomna! Här finns öron, ögon och ett intresse för den enskilda människan som vill använda sitt liv med att vara aktiv, kreativ och social istället för att isolera sig. Vi önskar utveckla föreningen till en samlingspunkt för olika generationer, religioner, och intresse för historia och kultur.

Alla bidrag 
för att genomföra detta är av största intresse.
Vi är i en process där vi tar ett steg i taget, just nu ligger vi fortfarande i början och behöver mycket hjälp för att snurra framåt.
Så ta kontakt, bli medlem och gör ditt liv mer meningsfullt!

Med vänliga hälsningar
Styrelsen och medlemmar i den ideella föreningen 
Med Gemenskap,  Kreativitet och Medmänsklighet !
Site Builder drivs av  Vistaprint
MapQuest användarvillkor Kartor/vägbeskrivningar finns endast till för informationsbehov. Konsumenten tar fullt ansvar för all användning. MapQuest, Vistaprint eller deras leverantörer tar inget ansvar för innehåll, vägskick eller tidsanpassningar.